PATRIZIA leverer stærke resultater for første halvår af 2017

Forsat vækst som global leverandør af ejendomsinvesteringer i Europa

  • Driftsoverskud på 261,5 millioner kroner og på rette spor i forhold til årsmålet på 447-559 millioner kroner.
  • AuM er steget med 4,47 milliarder kroner til 143,04 milliarder kroner; 153,47 milliarder kroner forventes ved årets udgang
  • Aktietilbagekøbstilbud starter den 10. august 2017

PATRIZIA Immobilien AG er glad for at kunne præsentere et stærkt første halvår af 2017 med et driftsoverskud på 261,5 millioner kroner. Det er en stærk stigning sammenlignet med de 180 millioner kroner året før (eksklusiv profitten fra salget af Harald-porteføljen).

På tværs af Europa er PATRIZIAs AuM vokset til 143,04 milliarder kroner, hvilket er en stigning på 4,47 milliarder siden slutningen af 2016. Og allerede ved udgangen af juli 2017 beløb AuM sig til 147,5 milliarder. Derudover har PATRIZIA en yderligere pipeline af allerede indgåede aftaler om akkvisitioner til en værdi af mere end 5,2 milliarder kroner såvel som planlagte salg for 1,5 milliarder kroner, som forventes at være gennemførte i andet halvår af 2017.

”PATRIZIA har bygget videre på det stærke momentum i 2016 og leveret betydelig vækst i indtjening i første halvår af 2017 samt styrket sin position som global leverandør af ejendomsinvesteringer i Europa,” siger Karim Bohn, der er Chief Financial Officer hos PATRIZIA Immobilien AG. ”Ny og yderligere international kapital, som bliver investeret af PATRIZIA i Europas stærkeste ejendomsmarkeder, er et bevis på dette. Med betydelige transaktioner gennemført efter perioden og en robust pipeline for resten af 2017 ser vi med stor tiltro frem til resten af året, og vi kan bekræfte vores mål for hele året.”

I første halvår af 2017 steg de totale honorarindtægter med 13,2 % til 656,35 millioner kroner sammenlignet med knapt 580 millioner i første halvår af 2016. Administrationsindtægterne endte på 335,25 millioner kroner, hvilket er samme niveau som første halvår af 2016. Dette på trods af tabet af honorarindtægterne, som den frasolgte ejendomsadministrationsdivision hidtil havde genereret. I overensstemmelse med forventningerne beløber transaktionshonorarerne sig til 139,32 millioner kroner, hvilket er et fald fra 216,8 millioner kroner. Dog steg performance-relaterede indtægter betydeligt til 181,78 millioner kroner, hvilket er en signifikant stigning fra de 12,67 millioner kroner i samme periode året før.

Udover denne organiske vækst har PATRIZIA også forbedret sin likviditetsstilling for at kunne udnytte fremtidige muligheder. Det er sket en succesfuld øgning af gældsfinansieringen med 2,24 milliarder kroner gennem udstedelsen af et overtegnet obligationslån, som har fået en positiv modtagelse. PATRIZIA har nu en likviditet på 5,5 milliarder kroner, som kan anvendes til yderligere organisk og uorganisk vækst.

Med resultaterne fra første halvår og de verserende transaktioner, som forventes i andet halvår, taget i betragtning, bekræfter PATRIZIA sine mål for hele året. AuM forventes at stige med ca. 15 milliarder kroner henover hele året til 153,47 milliarder, og driftsoverskuddet forventes at nå op på mellem 447 millioner og 559 millioner kroner.

Herudover har PATRIZIA lanceret et tilbagekøbsprogram med 2.298.850 aktier gennem et tilbagekøbstilbud af aktier. Disse opkøbte aktier kan bruges til alle lovlige formål, særligt også som (delvist) vederlag i forbindelse med sammenlægning af forretninger eller opkøb af virksomheder, aktiebeholdninger i virksomheder eller dele af virksomheder. Vederlaget betales med kontanter inden for en prisramme på mellem 118,46 og 129,63 kroner per aktie, som repræsenterer en præmie på ca. 0,2-9,7 % mere end det beregnede gennemsnit for slutkursen i referenceperioden, som er de tre børsdage den 3., 4. og 7. august 2017. Den endelige købspris per aktie afgøres af virksomheden efter acceptperioden. I tilfælde af en over-accept af aktietilbagekøbstilbuddet har virksomheden retten til at købe op til 845.800 flere aktier til slutkursprisen.

Acceptperioden starter den 10. august 2017 kl. 00:00 (CEST) og slutter den 7. september 2017 kl. 24:00 (CEST). Flere informationer om tilbuddet om tilbagekøb af offentlige aktier kan findes i tilbudsdokumentet, som offentliggøres inden godkendelsesperioden, formentlig d. 8. august 2017 på virksomhedens hjemmeside (www.patrizia.ag) under sektionen “Investor Relations / Share Buy-back” og tilsvarende i Federal Gazette på www.bundesanzeiger.de.