PATRIZIA investerer i endnu et boligudviklingsprojekt på Teglholmen

  • Sælger er MT Højgaard A/S
  • 120 lejligheder og 56 rækkehuse i et marked med stor efterspørgsel og et lille udbud
  • Øger PATRIZIAs AUM i Danmark til næsten 8 milliarder kr.

  PATRIZIA har indgået en aftale med MT Højgaard A/S om akkvisitionen af et 18.660 m2 stort boligudviklings­projekt i København. Boligerne står efter planen færdige medio 2019 og kommer til at ligge på Teglholmen. Projektet omfatter 16 ejendomme, som i alt indeholder 120 lejligheder og 56 rækkehuse samt en række fællesområder og grønne arealer. 

  ”Siden etableringen af det danske kontor i 2012 har vi haft 5 travle år. Vi har set en voksende interesse fra investorer i den danske boligsektor, og vi har gennemført investeringer i 10 boligporteføljer. Danmark er fortsat et attraktivt marked at investere i, fordi befolkningen fortsætter med at vokse – især i København, som har kurs mod en befolkningstilvækst på ca. 18% frem mod 2030. Hertil kommer den fortsatte urbanisering og ubalancen i efterspørgslen efter og udbuddet af boligejendomme,” siger Rikke Lykke, administrerende direktør for PATRIZIA i Norden.

  ”Takket være det danske teams stærke lokalkendskab har vi været i stand til at identificere attraktive investeringsmuligheder i relation til disse centrale vækstfaktorer, hvilket har det gjort det muligt for os at øge vores AUM i Danmark til næsten 8 milliarder kr.”

  Udviklingsprojektet er blevet erhvervet som en del af PATRIZIAs ’buy-and-hold’-strategi. Syd­havnen har nydt godt af byfornyelser og forbedringer af den lokale infrastruktur i de seneste år,
  og på grund af områdets placering lige ved havnefronten og dets nærhed til centrum er det nu et af de mest efter­tragtede boligområder i København. Det er især populært blandt børnefamilier,
  og indbygger­tallet forventes at tredoble, så det stiger fra de nuværende 5.000 til mere end 15.000 i 2025.

  Dette er PATRIZIAs fjerde akkvisition i området og kommer efter erhvervelsen af et andet bolig­udviklingsprojekt i marts. Men i modsætning til de tidligere akkvisitioner i området, hvor PATRIZIA har investeret i nøglefærdige projekter, så er der her tale om et projekt, hvor PATRIZIA selv agerer bygherrer. I april kunne selskabet også berette om en akkvisition af seks boligejendomme i Danmark, hvoraf de fem (inklusive et nyt udviklingsprojekt) ligger i København og én i Aarhus.

  ”PATRIZIA har nu været en aktiv ejendomsinvestor i København i 5 år. Og i løbet af de 5 år har byudviklingen været markant. Derfor er det også et naturligt skridt for os nu at gå aktivt ind i dette udviklingsprojekt, hvor vi kan være med til at præge opbygningen og udviklingen af en af de mest attraktivt beliggende nye bydele i København og gøre området til et sted, hvor fremtidens københavner gerne vil bo”, siger Rikke Lykke.

  Udviklingsprojektet opbygges i seks etaper. De første arbejder forventes påbegyndt i august 2017, og den sidste ejendom forventes at stå færdig i september 2019.