PATRIZIA får stærk start på 2017

  • AuM vokser til 19,1 milliarder euro
  • Robust transaktionspipeline på plads
  • Udstedelsen af et obligationslån til en værdi af 300 millioner euro øger mulighederne for strategisk vækst
  • Forventningerne til 2017 bekræftes

PATRIZIA Immobilien AG har på tværs af sin europæiske ejendoms­investeringsforretning haft et succesfuldt første kvartal i 2017, hvor selskabet har bygget videre på den stærke afslutning på finansåret 2016.

Samlet i hele Europa har PATRIZIA været involveret i ejendomstransaktioner til en værdi af cirka 0,9 milliarder euro svarende til godt 6,7 milliarder kroner, hvoraf 0,7 milliarder euro udgøres af akkvisitioner og 0,2 milliarder euro af salg af ejendomme.

Akkvisitionerne inkluderer erhvervelsen af næsten 400 boliger i København og Aarhus fordelt på to separate transaktioner. De har bidraget til, at selskabets samlede AuM er vokset til 19,1 milliarder euro ( godt 142 milliarder kroner), hvilket er en stigning på 0,5 milliarder fra 18,6 milliarder euro i slutningen af 2016.

PATRIZIA har desuden opbygget en robust pipeline af akkvisitioner med fremtidige erhvervelser for cirka 1,4 milliarder euro, der allerede er notariseret, så vel som en pipeline af afhændelser til en samlet værdi af 0,1 milliarder euro.

”Vi har fået en stærk start på året, hvor vi har bygget videre på det positive momentum, som vi opnåede i 2016, samtidig med at vi fortsætter udviklingen af virksomheden fra en førende europæisk ejendomsinvestor til en global udbyder af ejendomsinvesteringer i Europa,” siger Wolfgang Egger, CEO for PATRIZIA Immobilien AG.

Han fortsætter: ”I forlængelse af disse resultater er vi glade for at kunne bekræfte vores prognoser for resten af 2017, og vi ser frem til at annoncere gennemførslen af de transaktioner, vi har i pipelinen, i løbet af de kommende måneder.”

I de første tre måneder af 2017 steg indtægterne fra administrationshonorarer med 9,7 procent til 22,9 millioner euro, hvilket svarer til 170 millioner kroner og stemmer overens med væksten i AuM. Den samlede honorarindtægt var 31,0 millioner euro. Honorarindtægten udgjorde i samme periode sidste år 37,7 millioner euro. Nedgangen skyldes en lavere indtægt fra transaktionshonorarer på 8,1 millioner euro, da der var en højere transaktionsaktivitet i den tilsvarende periode i 2016.

Desuden har indtjeningen, om end den har været lavere, levet op til forventningerne. Driftsindtægterne var 9,3 millioner euro, hvilket kan sammenlignes med det korrigerede resultat fra det foregående år på 12,3 millioner euro.

Derudover har PATRIZIA udstedt et obligationslån. Udstedelsen af lånet blev rigtig godt modtaget af markedet, og det blev overtegnet adskillige gange. På gårsdagens prisfastsættelsesdag blev
inves­torernes tegningstilbud sat til 300 millioner euro.

Obligationslånet er inddelt i tre trancher på fem, syv og ti år og med en gennemsnitlig årlig nominel rente på 1,50 procent, som er delvist fast og delvist variabel. Udbuddet af lånet forventes at lukke den 22. maj 2017.

”Den ekstra likviditet fra obligationslånet styrker vores allerede stærke finansielle fleksibilitet og øger mulighederne for yderligere vækst. Det europæiske marked byder lige nu på talrige attraktive vækstmuligheder for PATRIZIA. Denne volumen og de meget attraktive vilkår bekræfter vores stærke pengestrømsprofil og kapitalstruktur. Værdistigning for aktionærerne så vel som en høj grad af finansiel disciplin forbliver en prioritet i forbindelse med alle investeringsbeslutninger,” siger Karim Bohn, CFO for PATRIZIA.

De kontante midler, der kan anvendes til at skabe yderligere vækst, inklusive midlerne
fra obligationslånet, udgør nu cirka 700 millioner euro.

I lyset af disse resultater fra det første kvartal bekræfter PATRIZIA sine forventninger til året.
Selskabets AuM forventes at stige med 2,0 milliarder euro til 20,6 milliarder euro eller ca 153,5 milliarder danske kroner. og driftsindtægterne forventes at ligge på mellem 60 og 75 millioner euro ved udgangen af 2017.

Dog kan højere driftsindtægter blive resultatet af en større transaktionsvolumen, et højere perfor­mance­relateret honorar og investeringen af den nuværende kontante position på 700 millioner euro.