PATRIZIA annoncerer sit foreløbige resultat – indtjeningen overstiger forventningerne

  • Det samlede driftsresultat forventes nu at ligge på 2,11 mia. DKK mod en forventning på mindst 1,97 mia. DKK
  • Selskabets AuM steg i 2016 med 14,9 mia. DKK til 138,6 mia. DKK ved udgangen af året
  • Den samlede transaktionsvolumen var på 53,6 mia. DKK i 2016
  • Der blev rejst 16,4 mia. DKK i investeringskapital fra investorer på globalt plan

PATRIZIA Immobilien AG meddeler hermed, at selskabet fortsatte sin succesfulde vækst i 2016 som en af Europas førende ejendomsinvestorer. Resultatet for 2016 oversteg væsentligt selskabets forventninger til overskuddet for det finansielle år efter en stærk præstation i fjerde kvartal. De tre måneder frem mod den 31. december 2016 var præget af en øget transaktionsvolumen og realiseringen af højere honorarer som følge af selskabets succesfulde forvaltning af ejendomsinvesteringer.

Efter et samlet driftsresultat på 1,15 mia. DKK i 2015, forventes det samlede driftsresultat for 2016 at stige til 2,11 mia. DKK, hvilket er over det senest forventede driftsresultat på mindst 1,97 mia. DKK. En væsentlig årsag til det stærke resultat er stigningen i indtjeningen fra forvaltningen af ejendomme på vegne af PATRIZIAs investorer. De samlede forvaltningshonorarer steg med 14 procent til 1,41 mia. DKK i 2016 mod 1,23 mia. DKK i 2015. ”Størrelsen og kvaliteten af PATRIZIAs resultater de seneste år bekræfter den succesfulde implementering af den europæiske strategi og skalerbarheden ved vores driftsplatform,” siger Karim Bohm, CFO i PATRIZIA Immobilien AG.

I 2016 var PATRIZIA i stand til at realisere og lukke ejendomstransaktioner for i alt 38 mia. DKK. På tværs af Europa blev der opkøbt bolig- og erhvervsejendomme til en værdi af over 23,8 mia. DKK for de forskellige investeringsaktiver, som PATRIZIA forvalter, mens salget af ejendomme genererede 14,2 mia. DKK. AuM steg fra 123,7 mia. DKK til 138,6 mia. DKK i perioden fra den 31. december 2015 til udgangen af 2016. Derudover blev der underskrevet transaktioner for 15,6 mia. DKK i 2016, hvoraf 12,7 mia. DKK udgjorde opkøb og 3 mia. DKK udgjorde salg. Hovedparten af disse transaktioner forventes lukket i 2017.

Samlet set blev der rejst midler til en værdi af 16,4 mia. DKK globalt fra investorer i 2016, hvilket er væsentligt mere end i 2015, hvor der blev rejst 11,2 mia. DKK. Cirka 2,98 mia. DKK blev rejst fra institutionelle investorer udenfor Europa, især fra Asien. ”Denne udvikling viser, at PATRIZIA i dag anses for at være en af de førende investeringsforvaltere i Europa og førstevalget for europæiske investeringer – også blandt globale investorer,” siger Karim Bohn. I dag investerer mere end 200 institutionelle investorer i ejendomme med eller gennem PATRIZIA og antallet af internationale investorer stiger væsentligt fra år til år.

Der vil blive annonceret yderligere detaljer om PATRIZIAs indtægter, når selskabet udgiver sin årsrapport den 14. marts 2017.