Hvordan arbejder vi med erhvervsejendomme?

Vores fokus er at skabe værdi både for ejere og lejere. Derfor kan du forvente, at vi driver vores erhvervsejendomme professionelt for at skabe de for business casen bedste rammer. Det er vores interesse at have stabile lejere, og derfor hjælper vi dem med at sikre, at deres lejemål matcher lige præcis deres behov. Det gør vi blandt andet gennem en tæt dialog med lejerne og et tværfagligt samarbejde imellem vores afdelinger, som hver især bidrager med deres ekspertise inden for arbejdet med erhvervsejendomme, så ejendommenes drift betragtes fra alle vinkler:

  • Asset management og den eksterne ejendomsadministration i Cobblestone, som sammen har den daglige lejerkontakt, ansvaret for den enkelte ejendoms budget og daglige drift samt kontakten med eksterne rådgivere og samarbejdspartnere
  • Teknisk asset management, som er aktivt involveret i koordineringen af både ombygnings- og vedligeholdelsesprojekter for at sikre ejendommens overordnede stand, så vel som at de respektive lejemål svarer til lejernes behov