Foreløbige resultater: PATRIZIA overstiger den forventede indtjening efter et stærkt år i 2017

  • Driftsindtægter er steget med 14 % i forhold til sidste år til 610 millioner kroner
  • Europæiske transaktionsvolumener steg med 17 % til 45 milliarder kroner
  • Egenkapital for cirka 15 milliarder kroner er rejst fra investorer
  • Proforma-AUM er øget til ca. 283 milliarder kroner
  • Direktionen forventer stærk vækst i driftsindtægter i 2018